หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม
อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
สภาพทั่วไป
 
ที่ตั้ง
 
 
   
  การเกษตร ประชากรในเขตตำบลทรงธรรม ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ เช่น ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย ผลไม้ เป็นต้น
  การประมง สภาพพื้นที่ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2
ของตำบลทรงธรรม มีพื้นที่บางส่วนอยู่ติดแม่น้ำปิง ซึ่งเป็นการทำประมงพื้นบ้าน และมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังบ้านไร่ใต้
  การปศุสัตว์ เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยง
ในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชัพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ เป็นต้น
 
ภูมิประเทศ
 
 
 
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอน 90% และที่ราบลุ่ม 10% ตลอดแนวแม่น้ำปิงทางฝั่งตะวันออก ประกอบด้วย เขากิ่วขมิ้น เขากิ่วยาง และเขาตองควง และมีคลองธรรมชาติไหลผ่าน คือ คลองปลาก้าง คลองลึก คลองวังดำน้ำ คลองวังน้ำเย็น คลองคล้า และแม่น้ำปิงไหลผ่าน
 
ภูมิอากาศ
 
 
   
ลักษณะอากาศของจังหวัดกำแพงเพชรโดยทั่วไป จะได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากอ่าว เบงกอล และอ่าวไทย
พัดผ่านในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม นอกจากนี้ยังมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน ในเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม
จากอิทธิพล ของลมมรสุมดังกล่าว ทำให้เกิดฤดูกาล 3 ฤดู
    ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนอบอ้าว และแห้งแล้ง บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 27.3-33.4 องศาเซลเซียส เดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวที่สุด
คือเดือนเมษายน
    ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม-ตุลาคม แต่อาจเกิด “ฝนทิ้งช่วง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1-2 สัปดาห์ หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรง ฝนทิ้งช่วงประมาณ 1-2 เดือน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยระหว่าง 140-270 มิลลิเมตร
    ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศมีความแปรปรวน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรือยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 8 องศา สำหรับเดือน ที่หนาวที่สุด คือเดือนธันวาคม
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
     
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีจำนวน
ศาสนสถาน 7 แห่งดังนี้
  วัดราษฎร์เจริญพร ตั้งอยู่หมู่ 2
  วัดสหราษฎร์รังสรรค์ ตั้งอยู่หมู่ 3
  วัดเทพทรงธรรม ตั้งอยู่หมู่ 4
  วัดมอสูง ตั้งอยู่หมู่ 4
  วัดคลองลึก ตั้งอยู่หมู่ 5
  วัดไทรย้อย ตั้งอยู่หมู่ 7
  สำนักสงฆ์พุทธทรงธรรม ตั้งอยู่หมู่ 9
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
 
   
  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือน มกราคม
  ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน
  ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน
  ประเพณีวันเข้าพรรษา/ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน
 
การศึกษาในตำบล
 
   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม จำนวน 3 ศูนย์
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรงธรรม
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสหกรณ์
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่เหนือ
         
  โรงเรียนประถามศึกษา จำนวน 4 แห่ง
    โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร   โรงเรียนบ้านไทรย้อย
    โรงเรียนบ้านทรงธรรม   โรงเรียนสหวิทยาคม
  โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
    โรงเรียนบ้านทรงธรรม   โรงเรียนสหวิทยาคม
 
การสาธารณสุขในตำบล
 
 
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 2 แห่ง
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรงธรรม
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสหกรณ์
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-532-9587
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10