หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม
อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อใช้ในการจัดทำกิจกรรมป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ ตามโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันโรคไข้เลือดออกหรือโรคอุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์อื่น (เครื่องพ่นละอองฝอยแบบละเอียด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรงธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารพื้นบ้านตำบลทรงธรรมเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2565 ]ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาถ่ายน่ำมันเครื่อง และซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-9907 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2565 ]จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 (สายบ้านนายจรัญ ชมเชย ถึงบ้านนายทองแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 บ้านสหกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายไหล่ป่ายาง หมู่ที่ 8 บ้านสักหลวงพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2565 ]เหมาบริการเดินสาย LAN ย่อยพร้อมร้อยท่อ PVC (สายCat6) [ 26 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2565 ]ซื้อติดตั้งระบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ 7 บ้านไทรย้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมแซมตลิ่งเลียบคันคลองคล้า หมู่ที่ 12 บ้านสหธรรมพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-532-9587
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10