หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม
อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านคลองลึก ตำบลทรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 มิ.ย. 2566 ]ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 มิ.ย. 2566 ]ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 มิ.ย. 2566 ]ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร จำนวน 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]จ้างโครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านไร่ใต้ หมู่ที่ 2 บ้านไร่เหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้โรงเรียนในเขต อบต.ทรงธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประจำเดือน มิถุนายน 2566 (ทุกวันเปิดเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประจำเดือน มิถุนายน 2566 (ทุกวันเปิดเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บล ๔๕๗๐ กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานป้องกันแลบะบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นายนิรุช กรัดภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (นายศิวนัฐ ป้อมปราการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บล 4570 กำแพงเพชร หมายเลขครุภัณฑ์ 003-65-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บล 4570 กำแพงเพชร หมายเลขครุภัณฑ์ 003-65-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารห้องประชุมเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 พ.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารห้องประชุมเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 พ.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองลึก -นครชุม หมู่ที่ 5 ตำบลทรงธรรม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 500 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร [ 23 พ.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ม่านปรับแสงพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านคลองลึก ตำบลทรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 พ.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านคลองลึก ตำบลทรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 พ.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 26
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-532-9587
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10