หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม
อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุโครงการวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (นายนิรุช กรัดภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2565 ]จ้างบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (นายศิวนัฐ ป้อมปราการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2565 ]ครุภัณฑ์ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน [ 30 พ.ย. 2565 ]อาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับ ศพด.บ้านสหกรณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 [ 29 พ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับ ศพด.บ้านไร่เหนือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรงธรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขต อบต.ทรงธรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมประตูอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบเครือข่ายกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซม และตรวจเช็คระยะรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 860 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2565 ]ก่อสร้างถนนผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 4 บ้านทรงธรรม เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านวังน้ำเย็น ตำบลทรงธรรม [ 21 พ.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2565 ]จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด)องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 21
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-532-9587
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10