หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม
อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.สลกบาตร   ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสลกบาตร จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2566
ทม.กำแพงเพชร   จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร (โรงเรียนเทศบาล ๑,๒ และ ๓) และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนวัดคูยาง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 6 มิ.ย. 2566
ทม.กำแพงเพชร   จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร (โรงเรียนเทศบาล ๑,๒ และ ๓) และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนวัดคูยาง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 6 มิ.ย. 2566
อบต.ทรงธรรม   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านคลองลึก ตำบลทรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 มิ.ย. 2566
อบต.ทรงธรรม   ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 มิ.ย. 2566
อบต.ทรงธรรม   ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 มิ.ย. 2566
อบต.ทรงธรรม   ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร จำนวน 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2566
อบต.ทรงธรรม   จ้างโครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านไร่ใต้ หมู่ที่ 2 บ้านไร่เหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2566
ทต.ท่าพุทรา   ซื้อวัสดุตามโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดินผสมสำหรับปลูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2566
ทต.ท่าพุทรา   ซื้อวัสดุตามโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จอบพร้อมด้าม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2566
ทต.ท่าพุทรา   จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพุทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2566
ทต.ท่าพุทรา   จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2566
ทม.ปางมะค่า   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2566
ทม.ปางมะค่า   ซื้อยา และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาและวัสดุอื่นที่จำเป็นทางการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2566
ทม.ปางมะค่า   จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๒๐๙๓ กำแพงเพชร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑ ๕๕ ๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2566
อบต.หนองทอง   จ้างงานเปลี่ยนท่อระบายน้ำ คสล.ทางข้ามบริเวณ นานายบุญปอง มูลลอน หมู่ที่ 9 บ้านสมบูรณ์พัฒนา ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2566
อบต.ถาวรวัฒนา   ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2566
อบต.สลกบาตร   จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณคลองดอนทับช้าง หมู่ที่ 5 บ้านดอนงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2566
อบต.สลกบาตร   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองร่วมจาน 2 ฝั่ง รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.77-030 หมู่ที่ 3 บ้านโนนปอแดง ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 มิ.ย. 2566
อบต.สลกบาตร   ถนนพูนดิน สายคันคลองสะพาน 2 หมู่ที่ 1 บ้านโนนโก ตำบลสลกบาตร 6 มิ.ย. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,465
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-532-9587
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10