หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม
อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.หนองแม่แตง   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566
อบต.หนองแม่แตง   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองลวก (บ้านหนองลวก - บ้านอู่ตะเภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2566
อบต.หนองแม่แตง   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๑๑ บ้านทุ่งว่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2566
อบต.หนองไม้กอง   จ้างเหมาขุดลอกดินเลนและกำจัดวัชพืชโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน(สายคลองเปรมประชาเชื่อมหนองปลาไหล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2566
อบต.วังตะแบก   ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจและที่ได้รับมอบหมาย กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2566
อบต.วังตะแบก   ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจและงานที่ได้รับมอบหมาย สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2566
อบต.วังชะโอน   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสำเริง ฤทธิ์กระจาย หมู่ที่ 1 2 ก.พ. 2566
อบต.วังชะโอน   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังบ้านนายสนั่น ศรีธนู ถึงนายสมควร ศรีเมือง หมู่ที่ 3 2 ก.พ. 2566
อบต.วังชะโอน   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหน้าบ้านนางฐิตาภา สระทองอ๊อด หมู่ที่ 4 2 ก.พ. 2566
อบต.วังชะโอน   โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์แผงโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 11 2 ก.พ. 2566
อบต.คลองขลุง   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ (ช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2566
อบต.คลองขลุง   จ้างโครงการก่อสร้างถนนพูนดินพร้อมลงลูกรังบดอัดแน่นเรียบริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ ๖ บ้านเกาะหมู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2566
อบต.คลองขลุง   โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังภายในตำบล หมู่ที่ ๑,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓ 2 ก.พ. 2566
อบต.นครชุม   ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2566
ทม.หนองปลิง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคาเซ หมู่ที่ 7 บ้านศรีโยธิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ก.พ. 2566
ทต.ประชาสุขสันต์   จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๖๑ - ๐๐๗๙ และรหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๖๔ - ๐๐๙๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2566
ทต.ปากดง   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2566
ทต.ไทรงาม   ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(จาระบี,น้ำมันเบรค,น้ำมันไฮดรอลิค,น้ำมันเครื่อง) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2566
ทต.ไทรงาม   ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จํานวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2566
ทต.ลานกระบือ   ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,317
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-532-9587
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10