หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม
อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
 


นายวิรัตน์ มณีวงศ์
กำนันตำบลทรงธรรม
 
ผู้ใหญ่บ้าน
 


นายชเอม คำฟู
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1


นายสุชิน อินต้นวงค์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2


นายสมคิด กุ่มแก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4


นายวิทยา สาคร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5


นายสายันณ์ เทศขำ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6


นายเจริญ รอดแก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7


นายไพทูล เทียมเพชร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8


นายเวียงชัย ทองอิงค์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9


นายสำรวย แย้มทิพย์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
   
  NAX SOLUTION
   
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-532-9587
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10