หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม
อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 20  
 
แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม [ 31 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 7  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม [ 31 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 6  
 
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 27 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 5  
 
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 27 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 6  
 
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 27 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 12  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงาน กองช่าง [ 19 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 31  
 
คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงาน กองการศึกษาฯ [ 19 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 25  
 
คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานภายในกองคลัง [ 19 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 27  
 
คำสั่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหน้าที่การงานให้แก่รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 19 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 23  
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด [ 19 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 25  
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 19 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 26  
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 19 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 27  
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 19 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 29  
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 19 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 31  
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 19 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 28  
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโนยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 33  
 
สรุปผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564 [ 22 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 39  
 
  (1)     2   
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
   
  NAX SOLUTION
   
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-532-9587
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10