หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม
อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
บุคลากร
 


นายกันตวิชญ์ สมโภชน์
ปลัด อบต.ทรงธรรม
โทร : 093-2141692


นายประธาน ศิริไพบูลย์
รองปลัด อบต.ทรงธรรม
โทร : 064-3542507
 
สำนักปลัด
 


นายเกษม เพ็งผล
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


นางสาวปิยนุช โยชนะ
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวกฤติยา รอดปฐม
เจ้าพนักงานสาธารณสุข


นางสาวอรภัทร เกษสำโรง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายกรคณา คุทธะสาน
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นางสาวนงนุช กันยะมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวอมรรัตน์ เรียงจารุสมบูรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0644190951
 
หัวหน้าส่วนราชการ   สำนักปลัด   กองคลัง
 
กองช่าง   กองการศึกษาฯ   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-532-9587
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10